{1 - 24} SzarySzary
{25 - 49} ZielonyZielony
{50 - 499} NiebieskiNiebieski
{500 - 4999} PomarańczowyPomarańczowy
{5000 - 24999} CzerwonyCzerwony
{25000+} CzarnyCzarny

Potwierdż jeżeli chcesz akceptacji przez administratora.


Czy urządzenia klimatyzacyjne także posiadają klasę efektywności energetycznej?

Czy urządzenia klimatyzacyjne także posiadają klasę efektywności energetycznej?Potwierdź, że chcesz usunąć powiadomienia z pytania.


1 Odpowiedź
Dodaj odpowiedź

Przepisy unijne oraz krajowe nakazują producentom określanie klasy energetycznej dla klimatyzatorów domowych. W każdym sklepie sprzedającym tego typu urządzenia na każdym klimatyzatorze powinna znajdować się etykieta informująca o jego klasie energetycznej.

Jest to uregulowane unijną dyrektywą 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. o sposobie podawania danych dotyczących zużycia energii i innych zasobów naturalnych przez artykuły gospodarstwa domowego za pomocą ujednoliconych etykiet i informacji o produkcie oraz krajowym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń.

Etykieta energetyczna według niniejszego rozporządzenia powinna znajdować się na wszystkich chłodziarkach, chłodziarko-zamrażarkach, zamrażarkach, pralkach bębnowych, suszarkach, pralko-suszarkach, zmywarkach do naczyń, piekarnikach elektrycznych, źródłach światła użytku domowego oraz klimatyzatorach wystawionych do sprzedaży. Za dostarczenie do sklepu odpowiedniej etykiety odpowiada producent lub dystrybutor urządzenia, natomiast za umieszczenie jej w widocznym miejscu na urządzeniu odpowiada sprzedawca.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Aby dodać odpowiedź, musisz się zalogować

Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się

Nasi eksperci

Przyłączanie do m.s.cilość udzielonych odpowiedzi: Szary2
Doradztwo w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznejilość udzielonych odpowiedzi: Szary3
Monitoring Atmosfery Aglomeracji Gdańskiejilość udzielonych odpowiedzi: Szary1
Efektywność energetycznailość udzielonych odpowiedzi: Szary6
Projektowanie sieci i węzłówilość udzielonych odpowiedzi: Szary1
Mieszkaniowe stacje wymiennikoweilość udzielonych odpowiedzi: Szary2

Ostatnie odpowiedzi