Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator dla miasta Gdynia

 

Dotacja celowa na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.

1. Wysokość dotacji nie może być większa niż 80% udokumentowanych kosztów instalacji.
2. Przejście z paliwa stałego na gaz - dofinansowanie nie mniejsze niż 1800 zł
3. Przejście z paliwa stałego na m.s.c. - dofinansowanie nie mniejsze niż 3000 zł

Szczegółowe informacje na temat przydzielania dotacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta Gdyni, pod adresem: http://www.gdynia.pl/g2/2016_03/105779_fileot.pdf

Dotacje w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Sopotu określa Uchwała NR. IV/30/2015 z dnia 26 stycznia 2015

Zasady dotacji w zakresie zmiany źródła ogrzewania na miejska siec ciepłownicza dla mieszkańców Gdańska określa regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pisząc na maila: kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl

 

 

 

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl