Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bądź zmianie źródła ogrzewania, nie należy brać pod uwagę jedynie niskiej, w danym momencie, ceny paliwa. Ważnym elementem, który buduje całkowity koszt ogrzewania jest koszt eksploatacyjny.
Koszty eksploatacyjne są to koszty ponoszone na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności takie jak obsługa, konserwacja przeglądy, naprawy, drobne remonty, usuwanie usterek.
Koszty eksploatacyjne mogą stanowić blisko dwukrotność kosztów zakupu samego ciepła .
Najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie przy wyborze jednej z taryf koszty eksploatacyjne mogą spaść do „ zera”.

Koszty eksploatacyjne w zależności od źródeł zasilania

Wykres 3. Koszty eksploatacyjne w zależności od źródeł zasilania : MSC 1 – zarządcy budynku partycypują w kosztach budowy przyłącza cieplnego i budowy węzła cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność odbiorcy ; MSC 2 – zarządcy budynku ponoszą koszty tylko za budowę przyłącza cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność dystrybutora ciepła; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa oraz ogrzewanie elektryczne

Pod względem eksploatacyjnym najkorzystniejszą opcja to MSC 2, gdzie koszty związane z użytkowaniem (przeglądy, awarie, zmianę pracy węzła cieplnego) są pokrywane przez dystrybutora ciepła.