Na co?

Spłata kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Podział % zwrotu kosztów dla budynków, gdzie:

  1. Modernizacja systemu grzewczego ≥ 10%
  2. Modernizacja systemu grzewczego ≥ 15% ( modernizacja po 1984)
  3. W pozostałych budynkach ≥25%

 

Za jakie przedsięwzięcia

  1. Zmniejszenie rocznych strat energii
  2. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła
  3. Zastosowanie kogeneracji