Co daje możliwość zainstalowania węzła cieplnego i panelu słonecznego w tym samym budynku?
W kontekście szeroko rozumianej efektywności energetycznej można skorzystać z połączenia „wytwarzania” energii cieplnej z energią elektryczną.
Energia cieplna zapewniona zostaje poprzez zainstalowanie węzła cieplnego, natomiast energia elektryczna z pakietu ogniw fotowoltaicznych (PV). W ciągu dnia, gdy wytwarzanie = odbiór, na bieżąco korzystają Państwo z energii elektrycznej z PV, jedynie niedobór zostaje pobrany z sieci.
W przypadku gdzie produkcja jest większa od zużycia, niewykorzystana część energii zostaje oddana do systemu elektroenergetycznego.
W godzinach wieczornych można odebrać z sieci za darmo 80% wyprodukowanej mocy, dla instalacji ≤ 10 kW, natomiast dla mocy zainstalowanej PV ≥10 kW 70% wytworzonej energii elektrycznej.

Poglądowy schemat instalacji PV

Rys. Schemat poglądowy instalacji PV.
Źródło: http://ladnydom.pl/budowa/51,106578,15570961.html?i=1