Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bądź zmianie źródła ogrzewania, nie należy brać pod uwagę jedynie niskiej, w danym momencie, ceny paliwa. Ważnym elementem, który buduje całkowity koszt ogrzewania jest koszt eksploatacyjny.

Koszty eksploatacyjne są to koszty ponoszone na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności takie jak obsługa, konserwacja przeglądy, naprawy, drobne remonty, usuwanie usterek.

Koszty eksploatacyjne mogą stanowić blisko dwukrotność kosztów zakupu samego ciepła.

Najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie przy wyborze jednej z taryf koszty eksploatacyjne mogą spaść do „ zera”.

 

Koszty eksploatacyjne w zależności od źródeł zasilania

Wykres 3. Koszty eksploatacyjne w zależności od źródeł zasilania : MSC 1: węzeł cieplny własnością odbiorcy; MSC 2: węzeł cieplny własnością gdyńskiego dystrybutora ciepła; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa oraz ogrzewanie elektryczne

 

Pod względem eksploatacyjnym najkorzystniejszą opcja to MSC 2, gdzie koszty związane z użytkowaniem (przeglądy, awarie, zmianę pracy węzła cieplnego) są pokrywane przez dystrybutora ciepła.
koszty eksploatacyjne ze względu na ceny paliwa
Wykres 3. koszty eksploatacyjne ze względu na ceny paliwa (MSC 2: węzeł cieplny własnością gdyńskiego dystrybutora ciepła). Źródło: OPEC