Wybór źródła ogrzewania niesie ze sobą znaczące konsekwencje, gdyż jest to wybór na lata. Decyzję na temat sposobu ogrzewania podejmować należy rozważając wszelkie argumenty oraz wymagania prawne.

Wybór ten może pozornie wydawać się prosty. Determinują go dwie główne zasady – źródło ma być tanie i wygodne. Aby właściwie ocenić koszty – rozpoczynamy od nakładów inwestycyjnych.

Nakłady inwestycyjne a źródło zasilania

Wykres 1. Nakłady inwestycyjne w zależności od źródła zasilania: MSC 1: zarządcy budynku partycypują w kosztach budowy przyłącza cieplnego i budowy węzła cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność odbiorcy MSC 2: zarządcy budynku ponoszą koszty tylko za budowę przyłącza cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność dystrybutora ciepła. Prąd: zasilanie elektryczne, Gaz: kotłownia gazowa, węgiel : kotłownia węglowa oraz olej: kotłownia olejowa

Wykres poniżej prezentuje przykład sumy kosztów jaką ponosi inwestor wybierając określone źródło ciepła dla budynku modelowego (Budynek modelowy : pow.użytkowa 2000m2, ilość kondygnacji/klatek schod. 5/4, ilość mieszk. (mieszkańców) 40 (93), zapotrzebowanie na co+ cwu 110+36 kW, zużycie Q na co+ cwu 800+160 GJ/a).

Uśrednione koszty eksploatacyjne

Wykres 2. Uśrednione nakłady inwestycyjne w zależności od mocy zamówionej dla różnych źródeł zasilania : MSC 1 – zarządcy budynku partycypują w kosztach budowy przyłącza cieplnego i budowy węzła cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność odbiorcy , MSC 2 – zarządcy budynku ponoszą koszty tylko za budowę przyłącza cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność dystrybutora ciepła, kotłownia węglowa, kotłownia olejowa, kotłownia węglowa, kotłownia gazowa+pv, pompa ciepła+ ogrzewanie elektryczne oraz ogrzewanie elektryczne.

Gdyńskie przedsiębiorstwo energetyki pokrywa 75% kosztów poniesionych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania podmiotu. Odbiorca ponosi pozostałe 25% oraz koszt projektu technicznego przyłącza i budowy węzła cieplnego.