Poglądowa mapa zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni

 

Zasięg sieci ciepłowniczej w Gdyni

Źródło: dane OPEC