Kiedy zostaje podejmowana decyzja o wyborze bądź zmianie źródła ogrzewania, nie powinno się kierować jedynie niską ceną paliwa. Ważnym czynnikiem, który buduje koszt ogrzewania są koszty eksploatacyjne. Mogą one stanowić blisko dwukrotność kosztów zakupu samego ciepła (wg Energooceny).

Dlatego najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie przy wyborze jednej z taryf koszty eksploatacyjne spadają do „ zera”.
 

Koszty w zależności od źródła zasilania
Wykres. koszty eksploatacyjne w zależności od źródła zasilania: MSC 1: węzeł cieplny własnością odbiorcy; MSC 2: węzeł cieplny własnością gdyńskiego dystrybutora ciepła; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa, kotłownia gazowa+ kolektor słoneczny; pompa ciepła + ogrzewanie elektryczne oraz ogrzewanie elektryczne