3 kroki – Uzyskanie Warunków Technicznych -> Podpisanie Umowy Przyłączeniowej -> Podpisanie Umowy Sprzedaży Ciepła

W celu otrzymania Warunków Technicznych należy dostarczyć WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA, do którego dołączamy:

Załączniki potrzebne przy procesie przyłączania do sieci

 

Koszty za przyłączenie do gdyńskiego systemu ciepłowniczego zestawiono w tabeli poniżej. Niższe koszty ponoszone są z tytułu przyłącza na terenie niezabudowanym, niż w terenie miejskim. Dodatkowo wraz z zwiększaniem średnicy wewnętrznej koszt przyłącza wzrasta.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Źródło: Dane OPEC

Składowe procesu przyłączania do sieci ciepłowniczej w Gdyni
Źródło: OPEC