Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej

Na co?
Spłata kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Podział % zwrotu kosztów dla budynków, gdzie:
a) Modernizacja systemu grzewczego ≥ 10%
b) Modernizacja systemu grzewczego ≥ 15% ( modernizacja po 1984)
c) W pozostałych budynkach ≥25%

Jakie przedsięwzięcia?
a) Zmniejszenie rocznych strat energii
b) Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła
c) Zastosowanie kogeneracji