Kiedy zostaje podejmowana decyzja o wyborze bądź zmianie źródła ogrzewania, nie powinno się kierować jedynie niską ceną paliwa. Ważnym czynnikiem, który buduje koszt ogrzewania są koszty eksploatacyjne. Mogą one stanowić blisko dwukrotność kosztów zakupu samego ciepła (wg. Energooceny)

Dlatego najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie przy wyborze jednej z taryf koszty eksploatacyjne spadają do „ zera”.

Wykres. koszty eksploatacyjne w zależności od źródła zasilania: MSC 1: węzeł cieplny własnością odbiorcy; MSC 2: węzeł cieplny własnością gdyńskiego dystrybutora; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa oraz ogrzewanie elektryczne

Koszty eksploatacyjne w zależności od źródeł zasilania

Wykres. koszty eksploatacyjne w zależności od źródła zasilania: MSC 1: węzeł cieplny własnością odbiorcy; MSC 2: węzeł cieplny własnością gdyńskiego dystrybutora; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa oraz ogrzewanie elektryczne