Poglądowa mapa zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni
 
Zasięg sieci ciepłowniczej w Gdyni

Źródło: dane OPEC