Czym jest efektywność energetyczna?

Jest to ilość energii jaką można zaoszczędzić po wprowadzeniu modernizacji.

Po co to robić?

Głównym celem inwestycji w efektywność są wymierne korzyści finansowe czyli po prostu niższe rachunki. Przykładem może być ocieplenie budynku – dzięki temu obniżone zostają rachunki za ogrzewanie, bowiem do ogrzania budynku potrzebne będzie mniej energii.

Czym są Białe Certyfikaty?

W dużym uproszeniu jest to premia finansowa za działania proekologiczne. Przedsiębiorstwa energetyczne, są zobowiązane do pozyskiwania ich od kontrahentów, aby przedstawić je do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Co dają Białe Certyfikaty?

Środki finansowe. Przedsiębiorstwa energetyczne odkupują od inwestorów Białe Certyfikaty i płacą za nie wynagrodzenie. Dzięki temu zarządca budynku może odzyskać część nakładów inwestycyjnych, jakie poniósł na modernizację.

Za co można otrzymać Białe Certyfikaty?:

Katalog inwestycji:

 • Izolacja instalacji przemysłowych;
 • Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • Modernizacja lub wymiana:
  • Oświetlenia
  • Urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych
  • Lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  • Modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego
 • Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 • Ograniczenie strat:
  • Związanych z poborem energii biernej
  • Sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  • Na transformacji
  • W sieciach ciepłowniczych
  • Związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych
 • Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach OZE, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Jak pozyskać biały certyfikat:
 
Kroki pozyskania białego certyfikatu
http://www.bialecertyfikaty.com.pl/bialecertyfikaty