Bezpieczeństwo – ciepło sieciowe to gwarancja bezpieczeństwa. Źródło ciepła znajduje się poza mieszkaniem, co wyklucza zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla czy wybuchem gazu.

Komfort – ciepło sieciowe to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób ogrzewania. Nie zawracają sobie Państwo głowy przeglądami, ponieważ może się tym zajmować dostawca ciepła. Użytkownicy nie muszą martwić się także magazynowaniem i dostawami paliwa, bowiem ciepło wytwarzane jest z dala od użytkowników.

Ekologia – ciepło sieciowe wytwarzane jest w procesie wysokosprawnej kogeneracji na terenie miasta Gdańsk i Sopot, dzięki czemu zużywa się mniej paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Poza tym użytkownicy nie wprowadzają szkodliwych substancji do atmosfery jak np. w przypadku palenia w piecu substancji niekontrolowanych.

Cena – ogrzewanie ciepłem sieciowym jest jednym z najtańszych sposobów ogrzewania mieszkania. Ceny ustalane są w taryfach dla ciepła, zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki

Niezawodność – Dostawca ciepła stale monitoruje temperaturę i przepływ w sieci. Stale dba także o dobry stan urządzeń. Już nie muszą Państwo martwić się o to czy zimą będzie ciepło!