Wybierz miejską sieć ciepłowniczą:

  1. Bezpieczeństwo – ciepło sieciowe to gwarancja bezpieczeństwa. Źródło ciepła znajduje się poza mieszkaniem, co wyklucza zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla czy wybuchem gazu.
  2. Komfort – ciepło sieciowe to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób ogrzewania. Nie zawracają sobie Państwo głowy przeglądami, ponieważ może się tym zajmować dostawca ciepła. Użytkownicy nie muszą martwić się także magazynowaniem i dostawami paliwa, bowiem ciepło wytwarzane jest z dala od użytkowników.
  3. Ekologia – ciepło sieciowe wytwarzane jest w procesie wysokosprawnej kogeneracji na terenie miasta Gdańsk i Sopot, dzięki czemu zużywa się mniej paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Poza tym użytkownicy nie wprowadzają szkodliwych substancji do atmosfery jak np. w przypadku palenia w piecu substancji niekontrolowanych.
  4. Cena – ogrzewanie ciepłem sieciowym jest jednym z najtańszych sposobów ogrzewania mieszkania. Ceny ustalane są w taryfach dla ciepła, zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki
  5. Niezawodność – Dostawca ciepła stale monitoruje temperaturę i przepływ w sieci. Stale dba także o dobry stan urządzeń. Już nie muszą Państwo martwić się o to czy zimą będzie ciepło!

 
Charakterystyka energetyczna budynku modelowego  w zależności nakładu energii pierwotnej
Wykres. Charakterystyka energetyczna budynku modelowego  w zależności nakładu energii pierwotnej ( EP ) na m2 (pow.użytkowa 2000m2, ilość kondygnacji/klatek schod. 5/4, ilość mieszk. (mieszkańców) 40 (93), zapotrzebowanie na co+ cwu 110+36 kW, zużycie Q  na co+ cwu 800+160 GJ/a).

 

Na wykresie ukazującym sprawność wytwarzania widać , iż na równym poziomie uplasowały się:

  • węzeł ciepłowniczy, będący wymiennikiem ciepła. Ciepło o wysokich parametrach docierających do węzła jest produkowane w wysokosprawnej kogeneracji
  • ogrzewanie elektryczne, jest produktem pracy elektrowni lub elektrociepłowni, jednak jest to bardzo kosztowny sposób ogrzewania.

Warto dodać, iż dla pomp ciepła nie występuje sprawność wytwarzania a jedynie współczynnik skuteczności COP. Jest to relacja ilości ciepła otrzymanego do zużytej energii na cele napędowe. Pompa ciepła jest źródeł niskotemperaturowym, dlatego też im mniejsza różnica temperatur dolnego i górnego źródła tym współczynnik COP większy.

Sprawność wytwarzania energii cieplnej w zależności od źródła zasilania.
Wykres. Sprawność wytwarzania energii cieplnej w zależności od źródła zasilania.