Wskaźnik efektywności energetycznej jest to stosunek energii użytecznej (końcowej) do nakładów energii pierwotnej zawartej w paliwie.

Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość Wi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Zgodnie z pkt 3.1.3 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych Wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii.

 

Współczynnik efektywności energetycznej

Wykres współczynnik efektywności energetycznej w zależności od źródła zasilania. Gdzie MSC – miejska siec ciepłownicza; CHP – wysokosprawna kogeneracja.