Wykonawcą węzłów cieplnych może być dystrybutor ciepła bądź inna firma, specjalizująca się w tego typu instalacjach.

Węzeł wykonywany jest z podzespołów, które mogą się różnić a Państwo jako zleceniodawcy dysponujący budżetem możecie określić preferencje finansowe. Warto pamiętać, że ten sam element może mieć inną cenę w zależności od producenta.

Dodatkowo przed zakupem węzła oraz przygotowaniem pomieszczenia pod jego użytkowanie, zobowiązani są Państwo przewidzieć zapotrzebowanie obiektu na ciepło ( Q c.o, Q c.w.u, Q c.w.u śr [kW]). Sporządzony dokument techniczny trzeba dostarczyć do dystrybutora, w celu otrzymania ogólnych warunków dostaw, dodatkowych wymagań formalno-prawnych oraz zaleceń.

Poniżej zamieszczono wzór zindywidualizowanych wybranych wymagań, aby pokazać Państwu, że warunki do spełnienia są prostsze w porównaniu z innymi źródłami ciepła.

Przykładowe wymagania:

 • wydzielone pomieszczenie
 • wysokość pomieszczenia 2,2 ≤ h≤ 2,5 m
 • minimalną powierzchnię przeznaczonych dla węzła wyznaczana na podstawie całkowitej mocy cieplnej
 • dostęp do pomieszczenia węzła niezależny od warunków pracy i przeznaczenia budynku
 • droga komunikacyjna do węzła o wytyczonej szerokości
 • ściany i stropy pomieszczenia gładko otynkowane
 • okno do wewnątrz, z szybami zbrojonymi
 • przejścia rurociągów przez przegrody budowlane z tulejami ochronnymi i dokładnie obmurowane
 • przerwa między tuleją a rurociągiem wypełniona izolacją
 • dopuszczalny poziom głośności 1 m od urządzeń wynosi 65 dB
 • pomieszczenie węzła powinno posiadać wentylacje grawitacyjną nawiewną (kanał w kształcie litery Z, z wylotem 2m pow. poziomu terenu) i wywiewną (otwór wlotowy pod stropem pomieszczenia z wyprowadzeniem nad dachem budynku)
 • odprowadzanie ścieków z pomieszczenia węzła z zastosowaniem studzienki schładzającej
 • instalacja elektryczna wg zaleceń projektowych oraz automatyka na: linia zasilająca węzeł, rozdzielnia węzła cieplnego, instalacja siłowni, inst. Dla potrzeb automatyki i gniazd wtykowych, ochrona przeciwporażeniowa.
 • średnica rur doprowadzających min. Dn15