Przy wymianie instalacji wewnętrznej trzeba zwróci uwagę na dwa elementy:

  • doświadczenie wykonawców, posiadających wszelkie niezbędne i aktualne uprawnienia a także katalog zrealizowanych inwestycji
  • optymalny (pod kątem technologicznym i ekonomicznym) wariant instalacji

Dodatkowo wykonanie instalacji wewnętrznej większości kojarzy się z uciążliwym remontem. Jednak obecnie, specjalistyczne firmy budowlano – wykonawcze przeprowadzają remont z minimalnym udziałem użytkowników. Również nowe technologie pozwalają zminimalizować kucie ścian związane z remontem.