Ze względu na funkcjonalność można wyróżnić 3 podstawowe typy węzłów cieplnych:

  • Jednofunkcyjne węzły cieplne
  • Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie szeregowo-równoległym
  • Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym

Jednofunkcyjne węzły cieplne – pracują jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania. Regulację temperatury wody w kaloryferze uzyskuje się poprzez transformacje wody sieciowej na parametry c.o. za pomocą wymiennika ciepła. Głównie mają zastosowanie w budynkach, w których potrzebne jest tylko centralne ogrzewanie.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie szeregowo-równoległym – pracuje w połączeniu szeregowo-równoległym układu centralnego ogrzewania wraz z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym – pracuje dla układu c.o. i c.w.u. Praca obu układów jest całkowicie niezależna. Węzły te mają zastosowanie tam, gdzie powstaje duża dysproporcja zapotrzebowania mocy c.o. i c.w.u.