Zapewne część z Państwa mieszka bądź pracuje w budynkach, których budowa ukończyła się przed rokiem 2000. Poniżej zestawiono porównanie zabudowy mieszkalnej ([mln m2 ]), celem unaocznienia jak duży jest odsetek infrastruktury nie spełniającej najnowszych norm oraz trendów energooszczędności i poprawy efektywności energetycznej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na alternatywy związane z nową infrastrukturą ciepłowniczą, modernizacjami oraz możliwością uzyskania wymiernych korzyści płynących z inwestycji proefektywnościowych.
 

Powierzchnia użytkowa względem roku budowy
Tabela 1. Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych według okresu budowy; Źródło: Obliczenia własne KAPE S.A. na podstawie GUS( 2011)

Powyższy wykres unaocznia jak duże jest zapotrzebowanie w sektorze budowlanym na inwestycje w remonty.

W całej Polsce jest istnieje ogromna ilość budynków wybudowanych przez rokiem 1975, których właściciele ponoszą wysokie koszty ich eksploatacji wynikające m.in. ze strat ciepła, nieefektywnych źródeł zasilania, czy strat na przesyle nośników energii.

 

Projektanci architekci deweloperzy

Niniejsza treść dedykowana jest dla Projektantów, architektów oraz deweloperów, którzy partycypują w procesie inwestycyjnym i mają największy wpływ na sektor budowlano – mieszkalny.

Dzięki stronie „ Ciepło dla Trójmiasta” można dowiedzieć się o wymogach prawnych dot. aktywności na rynku ciepła. Pokazane zostaną wymogi m.in. dla węzła ciepłowniczego, przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej czy innej infrastruktury.

Strona stworzona została z myślą o ułatwieniu poszukiwania niezbędnych informacji w dziedzinie szeroko pojętego ciepłownictwa.

Nasi eksperci odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania. Zachęcamy do korzystania z panelu ekspertów.