Warunki dotyczące premii remontowej

Na co?
Budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Dofinansowaniu podlega przedsięwzięcie, którego efektem będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dostarczoną do budynku na potrzeby C.O. i C.W.U., o co najmniej:
10% – gdy wskaźnik kosztu mieści się od 0,05-0,7;
25% – gdy wskaźnik kosztu jest większy od 0,3;
5% – jeżeli było realizowane przedsięwzięcie remontowe, na które uzyskano premię remontową.
Oszczędność energii nie jest konieczna jeżeli wymagania odnośnie oszczędności energii określone przez Warunki Techniczne lub wcześniej uzyskano premię remontową na remont, który przyniósł zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii co najmniej o 25%.

Kto?
Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego (pot. TBS-y).

Co przygotować?
Warunkiem koniecznym jest przedstawienie audytu remontowego i pozytywna weryfikacje jego przez Bank Gospodarki Krajowej. Inwestor składa do banku wniosek kredytowy oraz wniosek o przyznanie premii remontowej wraz z audytem remontowym. Audyt remontowy to m.in. ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji, wykaz usprawnień termomodernizacyjnych zastosowanych w budynku, opis techniczny inwestycji, która ma zostać przeprowadzona oraz określenie charakterystyki energetycznej budynku.

Forma dofinansowania:
Premia remontowa jest to spłata części kredytu zaciągniętego na inwestycję. Wysokość premii stanowi 20% kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.