Możemy wyróżnić 3 podstawowe typy węzłów cieplnych:
• Jednofunkcyjne węzły cieplne
• Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie szeregowo-równoległym
• Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym

Jednofunkcyjne węzły cieplne –pracują jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania. Regulację temperatury wody w kaloryferze uzyskuje się poprzez transformacje wody sieciowej na parametry c.o. za pomocą wymiennika ciepła. Głównie mają zastosowanie w budynkach, w których potrzebne jest tylko centralne ogrzewanie.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie szeregowo-równoległym – pracują w połączeniu szeregowo-równoległym układu centralnego ogrzewania wraz z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym – pracują dla układu centralnego ogrzewania wraz z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej. Praca obu układów jest całkowicie niezależna. Węzły te mają zastosowanie tam, gdzie powstaje duża dysproporcja zapotrzebowania mocy c.o. i c.w.u.

Przydatne linki:
a. http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2010/listopad_2010/Lublin_przebudowa/15/1_Opis_techniczny.pdf
b. http://www.psp.krakow.pl/przetargi/przetarg_06_2015/Zalaczniki/Czesc_Nr_II_zalaczniki/Zal_Nr_7B_1_8_Projekty_i_BIOZ/Zal.%20Nr%207B.5%20Wezel%20cieplny.pdf
c. https://www.opecgdy.com.pl/index.php/poradnik-dla-projektanta