Kiedy zostaje podejmowana decyzja o wyborze bądź zmianie źródła ogrzewania, nie powinno się kierować jedynie niską ceną paliwa. Ważnym czynnikiem, który buduje koszt ogrzewania są koszty eksploatacyjne. Mogą one stanowić blisko dwukrotność kosztów zakupu samego ciepła( wg. Energooceny)

Dlatego najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie przy wyborze jednej z taryf koszty eksploatacyjne spadają do „ zera”.

koszty eksploatacyjne

Wykres. koszty eksploatacyjne w zależności od źródła zasilania: MSC 1 – zarządcy budynku partycypują w kosztach budowy przyłącza cieplnego i budowy węzła cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność odbiorcy ; MSC 2 – zarządcy budynku ponoszą koszty tylko za budowę przyłącza cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność dystrybutora ciepła; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa, kotłownia gazowa+ kolektor słoneczny; pompa ciepła + ogrzewanie elektryczne oraz ogrzewanie elektryczne