Poglądowa mapa zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdańsku

Zasięg miejskiej sieci ciepłowniczej

Żródło własne.