Warto ograniczyć straty ciepła związane z ogrzewaniem oraz zużywaniem wody w budynkach. Elementem mającym wpływ na straty są elementy instalacji wewnętrznej i cyrkulacji wody w budynkach.
• Pomieszczenia w których zużywana jest woda na potrzeby sanitarno- bytowe powinny znajdować się blisko ich rozdziału „na poziom” oraz „pion”.
• najlepszym rozwiązaniem jest gdy kuchnia przylega do łazienki a oba pomieszczenia znajdują się w pobliżu pionów instalacyjnych.

Przeprowadzając remont warto rozważyć zmianę źródła ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w długoterminowej perspektywie po prostu może się to opłacić.
Należy o tym pomyśleć już w fazie planowania– bowiem potrzebna będzie ingerencja w instalacje.
Aktualnie wyspecjalizowane, profesjonalne firmy budowlano – instalacyjne wykonują inwestycje z minimalnym uszczerbkiem dla budynku i ze znikomą ilością kucia w mieszkaniu.