Wskaźnik efektywności energetycznej (Wi, Wpc) jest to stosunek nośnika energii końcowej/energii do nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej. Współczynnik ten ma na celu stymulować rozwiązania proekologiczne.

Współczynnik Wi dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdańsku i Sopocie (wyliczony na podstawie 2015 roku) wynosi: 0,658

Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość współczynnika Wi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
Zgodnie z pkt 3.1.3 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, lub części budynku, oraz świadectw charakterystyki energetycznej, wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii, lub energii dla systemów technicznych Wi, przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii.

Współczynnik efektywności energetycznej

Wykres. Współczynnik efektywności energetycznej (Wi, Wpc) w zależności od źródła zasilania.
MSC – Miejska Sieć Ciepłownicza
CHP – wysokosprawna kogeneracja.