Wybór źródła ogrzewania wydaje się pozornie prosty. Źródło powinno być najtańsze i najwygodniejsze.
Na pewno znają Państwo wartość swoich obecnych rachunków za ogrzewanie.

Ale czy znana jest kwota inwestycji jaką należy ponieść na zmianę źródła ogrzewania? Wybór ten niesie ze sobą duże konsekwencje, gdyż jest to wybór na lata, dlatego powinien być odpowiednio przeanalizowany.

Poniżej zaprezentowano przykład sumy kosztów jaką ponosi inwestor wybierając określone źródło ciepła dla budynku modelowego.

Nakłady inwestycyjne w zależności od źródła zasilania w zł

Wykres. Nakłady inwestycyjne w zależności od źródła zasilania dla budynku modelowego (pow.użytkowa 2000m2, ilość kondygnacji/klatek schod. 5/4, ilość mieszk. (mieszkańców) 40 (93), zapotrzebowanie na co+ cwu 110+36 kW, zużycie Q na co+ cwu 800+160 GJ/a): MSC 1 – zarządcy budynku partycypują w kosztach budowy przyłącza cieplnego i budowy węzła cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność odbiorcy ; MSC 2 – zarządcy budynku ponoszą koszty tylko za budowę przyłącza cieplnego, węzeł cieplny stanowi własność dystrybutora ciepła; kotłownia węglowa; kotłownia olejowa; kotłownia gazowa oraz ogrzewanie elektryczne.