Efektywnością energetyczną nazywamy ilość energii zaoszczędzonej dzięki zastosowanym modernizacjom. Uzyskana oszczędność przekłada się na wymierne korzyści finansowe, czyli niższe rachunki. Przykładem efektywności energetycznej może być ocieplenie budynku – dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się zużycie energii potrzebnej do ogrzania obiektu, więc minimalizowane są także kwoty rachunków. Zarządca budynku, w którym stosowana są inwestycje tego typu, może otrzymać świadectwo efektywności energetycznej nazywane Białym Certyfikatem.

Białe Certyfikaty są odkupywane od zarządców przez przedsiębiorstwa energetyczne (na drodze transakcji gotówkowej), a następnie przedstawiane do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Dla zarządcy oznacza to zwrot części nakładów inwestycyjnych w postaci premii finansowej.

Biały Certyfikat można otrzymać za takie inwestycje jak:

 • izolacja instalacji przemysłowych;
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne) lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
 • modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia;
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacjii remontów
 • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej;
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, lub gazu ziemnego;
  • na transformacji;
  • w sieciach ciepłowniczych;
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.