Dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina Miasta Gdyni, EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni zawarły umowę dotyczącą zasad wsparcia w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Miasta Gdynia.

Niska emisja pochodzi ze spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w emiterach znajdujących się na wysokości mniejszej niż 40 metrów. Problem dotyczy przede wszystkim zanieczyszczeń pochodzących ze spalania niskiej jakości węgla i śmieci w domowych piecach i lokalnych kotłowniach. Poprzez PONE, czyli programy ograniczania niskiej emisji, gminy starają się doprowadzić do redukcji niskiej emisji, a przez to do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania budynków oraz wzrostu efektywności energetycznej obiektów.

 

EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku (producent ciepła w wysokosprawnej kogeneracji), Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni (dostawca ciepła) oraz Gmina Miasta Gdyni zobowiązują się w ramach podpisanej umowy do udzielenia wsparcia merytorycznego i finansowego podmiotom zainteresowanym zmianą swojego obecnego sposobu ogrzewania na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej na miejską sieć ciepłowniczą.